Werkzaamheden

Het composteerproces start met het verkleinen van grof groenafval door een houtverkleiningsmachine. Deze compacte mobiele machine is uniek in Nederland en daarom ook al op diverse locaties in Nederland en België ingezet.

  • Stort en verwerking van groenafval
  • Verkoop compost, bomengrond en tuinaarde
  • Verhuur houtverkleiningsmachine, omzetter en zeefinstallatie
  • Weegbrug 70 ton, lengte 18 mtr

Werkzaamheden op de compostering


  

Analyse compost (fractie 0-12 mm):

Analyse Uitslag Eis compost Eis zeer schone compost Eenheid
Droge stof 62,0     %
Stikstof 5,23     g/kg
Totaal fosfor als P205 3,29     g/kg
Gloeiverlies (org. stof) 23,6 >20 >20 % van d.s
Metalen        
Arseen 5,2 <15 <5 mg/kg d.s
Cadmium <0,4 <1,0 <0,7 mg/kg d.s
Chroom 15 <50 <50 mg/kg d.s
Koper 16 <60 <25 mg/kg d.s
Kwik <0,2 <0.3 <0,2 mg/kg d.s
Nikkel 7,2 <20 <10 mg/kg d.s
Lood 18 <100 <65 mg/kg d.s
Zink 66 <200 <75 mg/kg d.s

Analyse compost ongezeefd (fractie 0-60 mm):

Analyse Uitslag Eis compost Eis zeer schone compost Eenheid
Droge stof 63,1     %
Stikstof 6,81     g/kg
Totaal fosfor als P205 3,04     g/kg
Gloeiverlies (org. stof) 50,3 >20 >20 % van d.s
Metalen        
Arseen <5,0 <15 <5 mg/kg d.s
Cadmium <0,4 <1,0 <0,7 mg/kg d.s
Chroom 13 <50 <50 mg/kg d.s
Koper 20 <60 <25 mg/kg d.s
Kwik <0,2 <0.3 <0,2 mg/kg d.s
Nikkel 7,2 <20 <10 mg/kg d.s
Lood 17 <100 <65 mg/kg d.s
Zink 73 <200 <75 mg/kg d.s