Energie uit biomassa


Sinds de overname van mestdistributeur Gubbels uit Raalte in 2005 heeft Jansen Wijhe er een nieuwe bedrijfsactiviteit bij in het transporteren en distributeren van mest naar Noord Nederland. Door een tekort aan opslagcapaciteit zijn Han en Jos actief op zoek gegaan naar mogelijkheden om de mest op te kunnen slaan. Zij vonden in Kiel-Windeweer een geschikte locatie met 7 silo's.


De benodigde vergunningen voor een biogasinstallatie had de vorige eigenaar al gekregen.
Drie van de 7 mestsilo's zijn omgebouwd en in 2006 is in samenwerking met Envitec Biogas uit Enter begonnen aan de bouw van een biogasinstallatie van 1.7 MegaWatt.
Sinds eind 2006 is de biogasinstallatie operationeel.

   Technische gegevens van de installatie:
   Vermogen: 1.7 MW biogasinstallatie
   Gasmotoren: 2 Jenbacher V 16
   Gasproductie: 20.000 m3 per dag
   Energievoorziening: 5.000 huishoudens
   Grondstof: 50% varkensmest,10% energiemais, 20%
   natuurgras, 20% bijproducten
   Mengsysteem: volledig geautomatiseerd
   Vergistingstemperatuur: 40 graden Celcius
   Procesmonitoring en -sturing: online vanuit
   Lierderholthuis
   Warmtebenutting uit uitlaatgassen middels ORC 155 KW

Een innovatieve manier van mestverwerking

Met de ingebruikname van de huidige mestverwerkingsinstallatie in het najaar van 2014 zetten we een eerste stap naar volledige mestverwerking middels superkritische vergassing. Om de mest export waardig te maken wordt deze in een pasteurisatie installatie behandeld. De installatie heeft een capaciteit van 8m3 per uur. Meer inforatie over deze installatie vindt u op de site van Byosis.

Een volgende stap zou de Yellow Gasmachine zijn. Deze Yellow Gasmachine wordt samen met de partners Sparqle International en Artifex ontwikkeld. Momenteel draait hiervan een pilot installatie. Meer informatie over dit project is te vinden op de site van de Yellow Gasmachine.

Luchtfoto 201212.JPG
Luchtfoto 201212.JPG