Agrarisch loonwerk

Als veehouder of akkerbouwer richt u zich natuurlijk bij voorkeur op de zaken waarin u goed bent. Uw specifieke kennis en kunde past u toe in uw bedrijf waar die het best tot z´n recht komt. Andere zaken kunt u beter uitbesteden.

Op het gebied van agrarisch loonwerk is Jansen Wijhe B.V daarin een zeer geschikte partner. Niet alleen vanwege de aanwezige kennis, maar vooral ook door ervaren chauffers en moderne machines kunnen diensten, voor u als agrarisch ondernemer efficient worden uitgevoerd. Loonwerk is niet meer simpelweg het op pad sturen van een man met een machine. Wij geven gratis deskundig advies en voorlichting over de juiste grondbewerking, bemesting, zaaibedbereiding, gewaskeuze en gewasverzorging. Ook leveren wij zaden, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, plastics en andere hulpstoffen, welke u ook maar nodig heeft. Naast onze dienstverlening verzorgen wij ook diverse teelten voor de conserven industrie. 

Jansen Wijhe heeft een uitgebreid en modern machinepark. Wij hechten veel waarde aan het onderhoud daarvan. Het bedrijf beschikt over een goed uitgeruste werkplaats en een overdekte wasplaats. Zonodig worden in de eigen werkplaats machines aangepast.Soms worden machines elders gebouwd onder auspiciën van Jansen Wijhe. Alle machines en materieel worden periodiek gekeurd volgens actuele VCA veiligheidsnormen.

Meer informatie over het agrarisch machinepark is in de links hier onder te vinden: